Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Sheba Exim SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitatorul website-ului.

Datele personale sunt colectate în vederea utilizării și prelucrării de către Sheba Exim SRL a acestora în scop de comunicare/marketing/publicitate. Cu toate acestea, vizitatorul website-ului nu este obligat să furnizeze datele cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001, vizitatorii website-ului beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, vizitatorul website-ului are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vizitatorul website-ului se poate adresa Sheba Exim SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la următoarea adresa de email: office@shebabijuterii.ro.